Zakonnicy pracujący w Parafii

O. Wojciech Węglicki MI – Przełożony i Proboszcz parafii św. Kamila w Zabrzu
 • przewodniczący Rady Duszpasterskiej i Zespołu Synodalnego
 • opiekun „Caritas” parafialnego
 • naczelny redaktor gazetki parafialnej „Głos św. Kamila”
 • opiekun Parafialnego Koła Seniorów
 • opiekun Duszpasterstwa Żywego Różańca
 • moderator Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
 • opiekun Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących Oddział w Zabrzu
 • katecheta w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych
 • kapelan Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowicach k/ Gliwic

O. Wojciech Mojecki MI – wikariusz
 • opiekun Ministrantów
 • opiekun Dzieci Maryi
 • odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowana
 • opiekun Młodzieży Parafialnej
 • odpowiedzialny za nauki przedchrzcielne
 • wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”

O. Maciej Kostecki MI

O. Maciej Kostecki MI – rezydent
 • kapelan Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego prowadzonego przez Zakon Kamilianów w Zabrzu
 • opiekun Domowego Kościoła
 • opiekun Szkoły Nowej Ewangelizacji
 • odpowiedzialny za stały konfesjonał w par. św. Anny

O. Jacek Mond MI – rezydent
 • kapelan Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
 • kapelan Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • kapelan Towarzystwa im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie
 • opiekun Legionu Maryi

O. Leszek Szkudlarek MI

O. Leszek Szkudlarek MI – rezydent
 • główny kapelan Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • kapelan Towarzystwa Przyjaciół Chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Zabrzu – Hospicjum Domowe
 • kapelan Górnośląskiego  Oddziału Towarzystwa Laryngektomowanych w Zabrzu
 • kapelan Osób po przeszczepie serca
 • Opiekun Koła Rodzin Katolickich

O. Mieczysław Tymkowski MI – senior

br. Grzegorz Piskorz

br. Grzegorz Piskorz MI