Domowy Kościół

Logo Domowego Kościołafoska

Domowy kościół – kim jesteśmy

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle z Założycielem współpracowała siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza Oaza Rodzin zapoczątkowująca rozwój ruchu.

Kto może do nas dołączyć

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać we wzroście duchowym. „Równi usługują równym” (Humane Vitae, 26)

Jak działamy

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomagać małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

Święta Rodzina

 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

W naszym dążeniu do świętości w małżeństwie i rodzinie służy następujące 7 elementów formacyjnych – zobowiązań:

 • codzienna modlitwa osobista
 • regularne czytanie Pisma Świętego
 • codzienna modlitwa małżeńska
 • codzienna modlitwa rodzinna
 • comiesięczny dialog małżeński
 • ustanowiona reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych DK

Nasze kręgi

Pierwszy krąg Domowego Kościoła przy Parafii Św. Kamila w Zabrzu powstał w 2007 r.
Obecnie krąg tworzą 4 małżeństwa z dziećmi z parafii i spoza parafii. W bieżącym roku posługę pary animatorskiej pełnią Krystyna i Piotr Sekula, a opiekunem duchowym – moderatorem kręgu jest Ojciec Jacek Burdzy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach członków kręgu. Członkowie DK ubogacają liturgię podczas coniedzielnej mszy św. o 12.15 pełniąc rolę lektorów.

Od października 2011 r. powstaje drugi krąg Domowego Kościoła. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu zwykle w niedzielę po południu w salce katechetycznej pod kościołem.

Obecnie opiekunem Duszpasterstwa „Domowego Kościoła” jest o. Maciej Kostecki MI.

 

Zapraszamy wszystkie małżeństwa chętne do pogłębiania swojej duchowości i pracy nad sobą.

Małżonkowie, jeżeli chcecie:

 1. Pogłębiać wiarę i wiedzę religijną
 2. Rozwiązywać z Bożą pomocą problemy w swoich małżeństwach i rodzinach
 3. Budować silniejsze więzi małżeńskie
 4. Wymieniać się doświadczeniami w wychowywaniu dzieci
 5. Skorzystać z rekolekcji rodzinnych w różnych diecezjach

Zapraszamy do wspólnoty małżeństw Domowego Kościoła (bez względu na wiek i staż małżeński)

Kontakt do moderatora – o. Maciej Kostecki MI
e-mail: maciej.kostecki58@interia.pl.

Opracowanie: Aleksander Sielski, Marzena i Maciej Petela