Chrzest

Chrzest święty

Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Św. Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha Św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa – do Kościoła.

Udzielanie sakramentu

Sakramentu CHRZTU ŚWIĘTEGO udzielamy w naszej parafii w II i IV niedzielę każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 15.00. W wypadkach szczególnych istnieje możliwość udzielenia chrztu w sobotę, ale tylko w kaplicy i za zgodą ojca proboszcza.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROCZNYCH DZIECI – odprawiamy również w II i IV niedzielę każdego miesiąca ale na zakończenie Mszy św. o godz. 15.00. Dzieci roczne zgłaszamy w kancelarii parafialnej co najmniej na tydzień przed terminem. Dziecko wystarczy tylko zapisać.

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych

Nauki przedchrzcielne w naszej parafii odbywają się w piątki przed tzw. niedzielami chrzcielnymi o godz. 18.30 w kaplicy zakonnej.

Wymagane dokumenty

Dziecko do chrztu św. zgłaszamy co najmniej na tydzień przed terminem, ale lepiej wcześniej. W kancelarii parafialnej sporządza się tzw. „kartę chrztu św.”. Do jej wypełnienia potrzebne są następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dokumenty tożsamości rodziców – dane personalne
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

  • ukończony 16 rok życia
  • sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  • nie mieli przeszkód w przyjmowaniu sakramentów pokuty i komunii świętej (w kancelarii parafialnej otrzymają kartki do spowiedzi, które podpisze im spowiednik po odbyciu spowiedzi. Następnie wspomniane kartki i zaświadczenia o możności pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej oddają kapłanowi w dniu chrztu, przed ceremonią) Chrzestni z naszej parafii nie otrzymują takiego zaświadczenia – po uznaniu, że wypełniają wspomniane wyżej warunki.