Kongres Eucharystyczny 2024

Kongres Eucharystyczny 2024

Terminy Kongresu Eucharystycznego 2024

Rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego:

  • diecezjalne: 24 marca 2024 r. – Niedziela Palmowa
  • w parafiach: 28 marca 2024 r. – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Wspólne zakończenie:

  • 30 maja 2024 r. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

Modlitwa Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej

Ojcze Niebieski,
źródło życia i świętości!
Ześlij nam Ducha Świętego,
abyśmy coraz bardziej
miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii,
który każdego dnia zapewnia nas:
„Ja jestem z wami”.
Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego

służył odnowie duchowej naszej diecezji
pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa

i odkrywaniu piękna wspólnoty
zgromadzonej na modlitwie.
Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,
którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych,
oddalili się od Eucharystii,
powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.
Daj nam serca otwarte,
abyśmy potrafili Chrystusa spotkać,
miłować i służyć Mu,
nie tylko na Eucharystii i adoracji,
ale także w drugim człowieku,
szczególnie chorym, starszym i samotnym.
Prosimy o to
przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego:
św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Kongres Eucharystyczny w Dekanacie Zabrzańskim