Kościół Świętego Kamila – od 10 lat Patronalna Świątynia Miasta Zabrza

Z historii

Kościół św. Kamila to nietypowa budowla sakralna Miasta Zabrza. Powstał w wyniku adaptacji sali teatralnej na cele kultu religijnego. Bryłę budynku zaprojektował gliwicki architekt Heinrich Gerlach, wnętrze zaś znany koloński architekt prof. Dominikus Bohm. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię miała miejsce w 1927 roku. Natomiast 7 października 1928 roku biskup wrocławski Adolf Bertram uroczyście poświęcił kościół św. Kamila. W 1932 r. lokalia prowadzona przez OO. Kamilianów została podniesiona do rangi kuracji, a następnie do rangi parafii. Kościół w jednej bryle architektonicznej łączył się ze szpitalem. Cały obiekt był własnością Ojców Kamilianów. Jednak po II wojnie światowej w 1947 roku ówczesne władze komunistyczne przejęły szpital na rzecz państwa. Pozostawiono jedynie niewielką część budynku przylegającą do kościoła, w której do dnia dzisiejszego mieści się Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla obłożnie chorych prowadzony przez Zakon.

Święty Kamil – Patronem Zabrza

Świątynia św. Kamila nabrała znaczenia w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Miasta i gminy w tym czasie zaczęły przypominać sobie o swoich historycznych korzeniach. Zaczęto przywracać dawne herby, godła i flagi; modne stało się komponowanie hejnałów, które zaczęto grywać z wież kościelnych i miejskich Ratuszów, a także obierać sobie patronów. Miasto i Gmina Zabrze za patrona obrała sobie św. Kamila – Patrona Chorych i Służby Zdrowia. Wzięto pod uwagę fakt, że w mieście jest dużo obiektów związanych ze Służbą Zdrowia, szpitali oraz placówek medyczno – naukowych na czele ze Śląską Akademią Medyczną.

Prace przygotowawcze do ogłoszenia św. Kamila patronem Miasta Zabrza rozpoczęły się po dojściu do władzy ludzi wywodzących się ze środowisk katolickich i startujących z list wyborczych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Najpierw trwały szerokie konsultacje przedstawicieli Samorządu z Duchowieństwem i Mieszkańcami Zabrza. Po uzyskaniu aprobaty Rada Miejska pod przewodnictwem ówczesnego prezydenta Miasta Zabrza Romana Urbańczyka uchwałą z dnia 09.09.1996r. ogłosiła św. Kamila Patronem Miasta. Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wieczorek – ordynariusz diecezji gliwickiej wydał dekret aprobujący ten wybór i przedstawił Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia. Każdego roku w pierwszą lub drugą niedzielę października obchodzi się rocznicę ustanowienia św. Kamila patronem Miasta Zabrza. Obchodom towarzyszy wtedy uroczysta Msza św. z udziałem Władz Samorządowych, Duchowieństwa oraz Mieszkańców Zabrza.