Pokuta

Sakrament pokuty jest najpiękniejszym sakramentem Kościoła, ponieważ w nim człowiek dostępuje Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Kościół zna dwie formy spowiedzi św. powszechną na początku każdej Mszy św., która gładzi grzechy lekkie i powszednie oraz spowiedź uszną w konfesjonale, gdzie spowiadamy się ze wszystkich popełnionych grzechów. Kościół zachęca do praktykowania spowiedzi św. tak często jak sumienie tego wymaga i wtedy, kiedy popełni się grzech ciężki uniemożliwiający nam przyjęcie Komunii Świętej. Dobrą praktyką jest przystępowanie do spowiedzi św. przynajmniej raz w miesiącu np. z okazji Pierwszego Piątku Miesiąca.

Spowiedź w naszym kościele odbywa się na wszystkich Mszach św. z wyjątkiem Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00

Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek m-ca od 17.00 do 19.00

Spowiedź dzieci – I czwartek m-ca godz. 16.00

Spowiedź młodzieży – II czwartek m-ca godz. 18.30

Zawsze też można poprosić kapłana po Mszy św. o spowiedź.

Warto pamiętać:

Do ważności spowiedzi potrzebne jest ze strony penitenta szczere wyznanie grzechów, żal za nie i chęć poprawy. Otrzymując rozgrzeszenie i pokutę penitent może godnie przystąpić do Stołu Pańskiego.