Cel – Wybór – Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Wyciąg ze Statutów Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Gliwickiej

 • Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 • Kadencja PRD trwa 5 lat.
 • Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 • Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 • Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
 • Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
  maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
 • W skład PRD wchodzą członkowie:
  1. z urzędu
   1. kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach
   2. przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
  2. z nominacji:
   1. przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.
   2. inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
  3. z wyboru parafian.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA PARAFII ŚWIĘTEGO KAMILA W ZABRZU

 

 

Skład Rady Parafialnej 2015 – 2020

 1. o. Wojciech Węglicki MI – proboszcz i przewodniczący
 2. o. Wojciech Mojecki MI – wikariusz
 3. o. Leszek Szkudlarek MI
 4. o. Jacek Mond MI
 5. o. Maciej Kostecki MI
 6. o. Mieczysław Tymkowski MI
 7. br. Grzegorz Piskorz MI
 8. Babicz Paweł
 9. Buchta Piotr
 10. Danek Katarzyna
 11. Granda Lucyna
 12. Jarosz Marek
 13. Lech Teresa
 14. Nadrowska Stanisława
 15. Pach Łukasz
 16. Pawlak Ilona
 17. Sekula Krystyna
 18. Sekula Piotr
 19. Sierociuk Zbigniew
 20. Sikora Izabela
 21. Sobocińska Aniela
 22. Szygula Katarzyna
 23. Woźniak Teresa