Dzieci Maryi

Z kart Historii:

W dniu 27 listopada 1830 r. Siostra Katarzyna Laboure nowicjuszka Sióstr Miłosierdzia w Paryżu otrzymała misję od Matki Bożej – wybić medalik z wizerunkiem niepokalanej.

Oto relacja młodej nowicjuszki z tego zdarzenia:

Była to sobota przed pierwszą niedzielą adwentu… W czasie rozmyślania usłyszałam jakby szelest na chórze. Popatrzyłam w kierunku ołtarza. Tam ujrzałam Najświętszą Pannę. Stała ubrana w jedwabną sukienkę, stopy opierała na półkuli, opasanej splotami węża. W rękach uniesionych do wysokości piersi trzymała swobodnie glob ziemski, a oczy miała wzniesione ku niebu… Cała postać tchnęła tak niezwykłym pięknem, że nie umiałabym jej odmalować… Najświętsza Panna spuściła wzrok i spojrzała na mnie. Usłyszałam głos mówiący: „Kula, którą widzisz, przedstawia cały świat…”

Po chwili glob zniknął, a Matka Boża wyciągnęła ręce, jakby chciała wszystko ogarnąć. Spływały z nich promienie tak jasne, że wszystko ginęło w poświacie.

Potem ukazał się dokoła postaci owalny napis złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.Cudowny medalik Wówczas usłyszałam wyjaśnienie: „Promienie, które widzisz, są symbolami licznych łask, jakie zsyłam na osoby, które mnie o nie proszą. Postaraj się, aby wybito medal z tym moim obrazem i napisem. A ktokolwiek będzie go ze czcią i ufnością nosił, otrzyma mnóstwo łask bożych. W tej chwili obraz jakby się obrócił. Zobaczyłam jego drugą stronę. W otoku dwunastu gwiazd nad literą M widniał krzyż, a pod tym dwa serca, jedno otoczone cierniową koroną, drugie natomiast przebite mieczem. Zrozumiałam, że były to serca Jezusa i Maryi”.

Pierwszy taki medal został wybity w roku 1832 za zezwoleniem ks. abp Ludwika de Quelen. Przez prawie 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń potwierdziło prawdziwość tego objawienia.

Cudowny medalikObowiązki Dziecka Maryi:

  • Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej
  • bierze czynny udział w Eucharystii
  • czci niepokalana i pragnie Ją naśladować
  • często rozmawia z Bogiem na modlitwie
  • pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi
  • kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie
  • dba o religijną atmosferę w rodzinie
  • jest wzorem ucznia
  • spieszy bliźnim z pomocą
  • jest apostołem wśród otoczenia.

Modlitwy Dziecka Maryi:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i pracę, radość i cierpienie, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chce odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Przyrzeczenie kandydata:

„O niepokalana dziewico, Bogurodzico Maryjo. Wobec wszystkich tutaj obecnych obieram ciebie dzisiaj, za moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno Tobie wiernie służyć, żyć w stanie łaski uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć Królestwo Twego Syna. Ponieważ znam moją słabość, proszę Cię przez Krew Jezusa przelaną na krzyżu, abyś mnie przyjęła do grona swych umiłowanych dzieci i strzegła mnie jako swoją własność. Amen”.

 

Nasze Marianki:

W naszej wspólnocie są dziewczęta, które poprzez poznawanie tajemnicy Maryi pragną jeszcze mocniej przybliżyć się do Boga. To grono Dzieci Maryi zwane jest popularnie Mariankami. Naśladowanie Maryi pomaga im budować Świat Boży.

Marianki uczestniczą we Mszy św. ze sztandarem na uroczystościach parafialnych. Są na wszystkich nabożeństwach ku czci Najświętszej Maryi Panny. Szczególnym i zarazem jednym z najpiękniejszych miesięcy w kalendarzu Dziecka Maryi jest maj. W tym miesiącu każda Marianka przychodzi codziennie do kościoła i uczestniczy w nabożeństwie majowym. Pod koniec sierpnia Marianki uczestniczą w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Życie Marianek to nie tylko modlitwa i obowiązki, ale także zabawy i rozrywki.

Głównym Świętem Patronalnym Marianek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (święto dziewcząt, a zwłaszcza Marianek) niektóre dziewczynki wstępują do grona Dzieci Maryi. Odtąd jako Marianki pragną naśladować Matkę Jezusa, przedstawiać Jej swoje prośby i problemy, radości i smutki. W tym dniu składają także przyrzeczenie starsze Marianki i wtedy otrzymują medalik ze wstążką w innym kolorze.

O wydarzeniach z życia naszej wspólnoty przeczytasz więcej tutaj. Można się też zaznajomić z aktualnymi informacjami i ogłoszeniami dla naszych dzieci. Zapraszamy też do naszej galerii.

Opiekunem Dzieci Maryi jest o. Wojciech Mojecki MI.
Animatorem Dawid Marczak.