Przedłużenie konkursu „Św. Kamil w moim mieście” – rysunek, obrazek, filmik