Duszpasterstwo Żywego Różańca

O nas…

„Żywy Różaniec”. Jest najstarszym duszpasterstwem naszej parafii. Skupia w swoich szeregach ponad 100 Członków. Podzielony jest na 5 „Róż”, a każda z nich liczy 20 osób. Tyle też jest części Różańca św. (radosna, światła, bolesna, chwalebna)

Członkowie Żywego Różańca spotykają się raz w miesiącu w pierwsze soboty, gdzie o godz. 7.00 prowadzą  Adorację Najśw. Sakramentu i uczestniczą we Mszy św. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP odprawianej o godz. 8.00. Ponadto w miesiącu październiku gromadzą się na nabożeństwach różańcowych, a w maju na nabożeństwach majowych. Wystawiają też swój poczet sztandarowy, który reprezentuje parafię w różnych uroczystościach kościelnych.

Formacja…

Poza uroczystościami i nabożeństwami w kościele spotkania formacyjne „Żywego Różańca”, odbywają się raz w miesiącu w salce katechetycznej. W swojej szerokiej działalności Duszpasterstwo „Żywego Różańca” organizuje spotkania okolicznościowe (np. płatkowe, świąteczne), pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych i innych miejsc kultu, wspiera finansowo działalność misyjną, zwłaszcza naszych kamiliańskich misjonarzy, którzy pracują w Gruzji i na Madagaskarze oraz udziela się w życiu parafii pomagając w różnych przedsięwzięciach i inicjatywach. Ze swoich ofiar zakupuje również szaty i sprzęt liturgiczny.

Modlitwa…

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Odpust zupełny…

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II), w tym dniu obchodzimy swoje Patronalne Święto
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego 7 X),
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Kontakt…

„Żywy Różaniec” jest duszpasterstwem otwartym dla wszystkich wiernych. Jeśli chcesz możesz wstąpić w Jego szeregi. Ważne, abyś chciał się modlić na Różańcu Świętym i przystępować do sakramentów. Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Parafialna pod numerem telefonu 32 271 50 37. Tam uzyskasz szczegółowe wiadomości.

 

Prezesem Duszpasterstwa „Żywego Różańca” w naszej parafii jest pani Teresa.