Od wielu już lat parafia św. Kamila roztacza duchową opiekę nad Członkami Zabrzańskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących, a także nad ich opiekunami i rodzinami. Każdego roku spotykamy się 31 grudnia w dzień sylwestrowy na Mszy św. o godz. 10.00, po której dla wszystkich uczestników Mszy św. zorganizowany jest świąteczny poczęstunek w salce katechetycznej. Nasze coroczne spotkania są okazją do bliższego poznania się, nawiązania kontaktów i przyjaźni, dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, a przede wszystkim obfitują one w modlitwę i śpiewanie kolęd. Na Mszę św. i spotkanie sylwestrowe zapraszamy wszystkich, których są niewidomi lub słabo widzą razem z opiekunami. Nie ma znaczenia również wiek takich osób.

Opiekunem duchowym Zabrzańskiego Koła jest o. proboszcz Wojciech Węglicki MI.